Diensten

Zoals gezegd lever ik alle diensten met betrekking tot menselijk botmateriaal. Onderstaand vindt u een overzicht van de diensten waar u mij voor in kunt huren. Alle determinatie of scan opties worden voorzien van een begeleidend digitaal rapport. Overige rapportages zijn uiteraard ook opvraagbaar.

Wilt u een offerte, mocht er iets ontbreken in de lijst of heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen via het menu Contact hierboven.

 • Scan onverbrand botmateriaal op determineerbaarheids mogelijkheden
 • Scan verbrand botmateriaal op determineerbaarheids mogelijkheden
 • Determinatie van inhumaties binnen
 • Determinatie van inhumaties in het veld
 • Determinatie van crematies (binnen)
 • Vaststellen of iets dierlijk of menselijk botmateriaal betreft
 • Advies over opgravings- en vondstverwerkingsmethoden en technieken (kan zowel op locatie als binnen, en is voor zowel inhumaties als crematies mogelijk)
 • Veldwerkbegeleiding/archeoloog (ik ben zowel KNA archeoloog als fysisch antropoloog en kan daarom desgewenst een combinatie van beide functies uitoefenen in het veld)
 • DNA monsters nemen (dit kan zowel in het veld als binnen, DNA specialisten prefereren dat de monsters in het veld worden genomen)
 • Isotopen monsters nemen (dit kan het beste binnen worden bemonsterd)
 • Pollen en parasieten monsters nemen (dit kan alleen in het veld gebeuren)
 • Een selectie maken van kansrijk botmateriaal voor C14/AMS monsters
 • Fotografie van botmateriaal
 • Digitaliseren van inhumatiegraven op basis van fotogrammetrie